Airdrop - 300.000 mã thông báo BEE cho người dùng BEE | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

Link đăng kí sàn: click vào đây
Phối hợp với nhóm BEEX, chúng tôi sẽ tặng tổng cộng 300.000 mã thông báo BEE cho người dùng BEE của chúng tôi trong 3 danh mục chiến dịch riêng biệt. Người nắm giữ mã thông báo BEE, đăng ký mới và người phát hành sẽ được quyền tặng một phần của nhóm 300.000 mã thông báo thưởng BEE theo chiến dịch tương ứng.

Chi tiết chiến dịch

Loại 1 – Người nắm giữ mã thông báo BEE sẽ chia sẻ 100.000 mã thông báo BEE từ nhóm tiền thưởng

1) Thời gian chiến dịch: 19:00, 10 tháng 2 – 19:00, 15 tháng 2 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8).
2) Tham gia: Tất cả người dùng BHEX.
3) Quy tắc: Trong thời gian chiến dịch, 100 người dùng BHEX nắm giữ số lượng mã thông báo BEE cao nhất trong tài khoản BHEX của họ sẽ chia sẻ 100.000 mã thông báo BEE với mỗi người dùng nhận được 1.000 mã thông báo BEE.
4) Phân phối phần thưởng: Phần thưởng sẽ được phân phối trước 16:00, ngày 16 tháng 2 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8).

Mục 2 – Đăng ký mới sẽ chia sẻ 100.000 mã thông báo BEE từ nhóm tiền thưởng

1) Thời gian chiến dịch: 19:00, 10 tháng 2 – 19:00, 17 tháng 2 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8).
2) Tham gia: Người dùng đăng ký tài khoản BHEX trong suốt thời gian chiến dịch.
3) Quy tắc: Trong thời gian chiến dịch, người dùng BHEX mới đăng ký với hơn 2.000 mã thông báo BEE trong tài khoản BHEX của họ sẽ chia sẻ 100.000 mã thông báo BEE.
4) Phân phối phần thưởng: Phần thưởng sẽ được phân phối trước 16:00, ngày 18 tháng 2 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8).

Mục 3 – Nhà văn sẽ chia sẻ 100.000 mã thông báo BEE từ nhóm tiền thưởng

1) Thời gian chiến dịch: 19:00, 10 tháng 2 – 19:00, 17 tháng 2 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8).
2) Tham gia: Tất cả người dùng BHEX.
3) Quy tắc: Trong thời gian chiến dịch, những người được mời có hơn 2.000 mã thông báo BEE trong tài khoản BHEX của họ sẽ cho phép người mời của anh ấy / cô ấy chia sẻ một (1) trong số 100.000 mã thông báo BEE. Số lượng cổ phần sẽ được nhân với số lượng người được mời của anh ấy / cô ấy đáp ứng yêu cầu nắm giữ hơn 2.000 mã thông báo BEE trong tài khoản BHEX của họ.
4) Phân phối phần thưởng: Phần thưởng sẽ được phân phối trước 16:00, ngày 18 tháng 2 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8).

x

Phượt blog

About Phượt blog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :