[Gogetsome] Dự án mới - dễ nhìn dễ gõ phù hợp với Newbie (cập nhật thường xuyên) | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online


câu này sai đó nha. :binhsua51:
sửa lại nè:
You can request payout to your Webmoney WMZ wallet (starting from $1), or to your PayPal account (starting from $1 and free from $30), or to your QIWI wallet (from $1). If you prefer Webmoney, enter your WMZ wallet number (starting from Z..) to Payment details field. For PayPal, enter your PayPal email address to the same field. For QIWI, enter your phone number with country code (i.e. +79031234567) to the same field.
gu gồ dịch: Bạn có thể yêu cầu thanh toán Webmoney WMZ ví của bạn (bắt đầu từ $ 1), hoặc vào tài khoản PayPal của bạn (bắt đầu từ $ 1 và miễn phí từ $ 30), hoặc QIWI ví của bạn (từ $ 1). Nếu bạn thích Webmoney, nhập số ví WMZ của bạn (bắt đầu từ Z..) Lĩnh vực Chi tiết thanh toán. Đối với PayPal, nhập địa chỉ email PayPal của bạn cùng một lĩnh vực. Đối với QIWI, nhập số điện thoại của bạn với mã quốc gia (ví dụ 79031234567) cùng một lĩnh vực.

x

Phượt blog

About Phượt blog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :